Termes i condicions d'ús

1. ET DONEM LA BENVINGUDA A HTTPS://NACIODIGITAL.CAT

Les presents Condicions Generals d’Ús, regulen l’ús i la contractació de les subscripcions als diaris digitals de Edicions Digitals de Premsa Local, S.L. i les seves capçaleres Naciodigital.cat, Osona.com, Criar.cat i Aguaita.cat, de les que és titular i opera amb independència de la modalitat contractada (d’ara endavant conjunta i separadament, la "Web")

L'accés a la Web et confereix la condició “d’Usuari”, i la contractació de la subscripció et dona la condició de “Subscriptor”. Aquestes Condicions Generals, juntament amb l’Avís Legal i la Política de Privacitat i Cookies formen part del contracte de subscripció entre tu, com a Subscriptor i Edicions Digitals de Premsa Local, S.L..

1.2 Acceptació de les Condicions Generals d’Ús

Et recomanem que llegeixis aquestes Condicions Generals d’Ús detingudament abans de contractar una subscripció. L'ús de la Web o la contractació de la subscripció per part de qualsevol Usuari o Subscriptor comporta la plena acceptació sense reserves de les presents Condicions Generals d’Ús, la Política de Privacitat i Cookies i l’Avís Legal que es troben disponibles al peu de la Web.

Si tens alguna pregunta relacionada amb les Condicions Generals d’Ús, la Política de Privacitat i Cookies o l'Avís Legal pots posar-te en contacte amb nosaltres a través dels nostres canals habituals de contacte i si no estàs d'acord amb ells, et demanem que surtis d'aquesta pàgina i t’abstinguis de subscriure’t o continuar amb l’ús de la Web. Si et subscrius en nom d'una empresa, has de saber que aquesta també quedarà obligada per les anteriors termes i condicions.

2. SUBSCRIPCIÓ

2.1 Alta del Subscriptor

Per a donar d’alta una subscripció, et demanarem que ens facilitis unes certes dades de registre o un altre tipus d'informació. De continuar amb l’alta acceptes:

Si tenim fonaments raonables per a sospitar que aquesta informació no compleix amb els criteris anteriors, ens reservem el dret de suspendre o tancar el teu compte i de denegar-te l'ús actual o futur de la Web. El tractament de les dades personals que ens proporcionis a través del formulari de contractació de la subscripció es farà d’acord amb la nostre Política de Privacitat i Cookies.

2.2 Seguretat i contrasenya

La teva contrasenya és per al teu ús personal i no has de compartir-la amb ningú atès que el teu compte és personal i no has de facilitar a cap altra persona l'accés a les àrees restringides a la Web mitjançant el teu nom d'usuari, contrasenya o una altra informació de seguretat.

Si hi hagués un accés o ús no autoritzat relacionat amb el teu nom d'usuari o contrasenya hauràs de comunicar-nos-ho immediatament. Podem cancel·lar o bloquejar el teu compte per a protegir-te a tu, a Edicions Digitals de Premsa Local, S.L. o a altres usuaris.

2.3 Contractació d’una subscripció

El Subscriptor es podrà subscriure als diaris digitals que s’ofereixen per mitjà de la Web en les modalitats de subscripció digital ofertes a cada moment, que pot anar acompanyada d'una sèrie d’avantatges o de serveis addicionals, en funció de les ofertes en vigor en el moment de la seva contractació.

L’acceptació formal de les presents Condicions Generals d’Ús es produirà mitjançant l’acceptació de la casella on apareixen i el perfeccionament del pagament. Has de tenir present que només podran donar-se d’alta les persones físiques majors d'edat, o les persones jurídiques amb suficient representació, pel que al donar-te d’alta estàs manifestant que ets major d'edat i que la informació que proporciones és exacta.

2.4 Condicions d'ús de les subscripcions

La subscripció en cap cas dona dret al Subscriptor a:

El fet d'incomplir aquestes condicions generals, juntament amb aquelles que es recullen a l’Avís Legal facultarà a Edicions Digitals de Premsa Local, S.L. per restringir o cancel∙lar la subscripció sense que l'usuari tingui dret a cap reemborsament.

2.5 Termini de la subscripció

La subscripció tindrà el termini contractat en el moment de l’alta i es prorrogarà automàticament pel mateix període i en les mateixes condicions que les contractades en primer terme, tret que el Subscriptor indiqui el contrari.

2.6 Modificació o cancel·lació de la subscripció

Pots modificar o cancel·lar la teva subscripció en qualsevol moment ja que no hi ha permanència, i continuaràs tenint accés a la modalitat de subscripció contractada fins al final del teu període de facturació. Els pagaments no són reemborsables i no facilitem devolucions ni abonaments per períodes parcials de subscripció ni per continguts no utilitzats.

Per a modificar o cancel·lar la teva subscripció posa't en contacte amb nosaltres per mitjà del correu . Si cancel·les la teva subscripció, el teu compte es tancarà automàticament al final del teu actual període de facturació.

3. PREU I PAGAMENT

3.1 Preu

La quota de subscripció als Serveis es cobrarà al mètode de pagament que ens hagis indicat, i en la data de pagament corresponent a la teva subscripció, tal com s'indiqui a la Web a cada moment. Aquests preus inclouen l'IVA o un altre impost indirecte corresponent.

3.2 Mètodes de pagament

Per a subscriure’t has de proporcionar un o més mètodes de pagament. La Web podrà redirigir-te a plataformes de tercers perquè formalitzis la contractació de la subscripció i el pagament de la mateixa.

3.3 Actualització dels teus mètodes de pagament

Pots modificar els teus mètodes de pagament per mitjà del teu compte o posant-te en contacte amb nosaltres per mitjà del correu naciodigital@naciodigital.cat. Després de cada actualització, ens autoritzes a continuar cobrant la subscripció mitjançant el mètode de pagament que ens has indicat.

3.4 Canvis de preus i de plans de subscripció

Podem canviar els nostres plans de subscripció i el seu preu quan ho considerem oportú. No obstant això, cap canvi de preu ni dels teus plans de subscripció entrarà en vigor abans dels 14 dies següents a la notificació. Si no vols acceptar el canvi de preu o el canvi en el teu pla de subscripció, pots cancel·lar la teva subscripció abans que el canvi entri en vigor.

4. DISPOSICIONS VÀRIES

4.1 Atenció al client

Per a qualsevol dubte, suggeriment, consulta o reclamació sobre la subscripció, o si necessites ajuda amb el teu compte posa't en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic naciodigital@naciodigital.cat i atendrem la teva consulta el més aviat millor, i en qualsevol cas, abans de 30 dies.

4.2 Independència i integritat de les clàusules

La il·licitud, invalidesa o ineficàcia de qualsevol de les clàusules que conformen aquestes Condicions Generals d’Ús no afectarà l'eficàcia de la resta, sempre que els drets i obligacions no es vegin afectats de manera essencial. Aquestes clàusules es substituiran o integraran amb unes altres que, sent conformes a la llei, responguin a la finalitat de les substituïdes.

4.3 Modificació de les Condicions Generals d'Ús

La data d'última actualització d’aquestes Condicions Generals d'Ús apareix a l'encapçalament d'aquesta pàgina. Ens reservem el dret de revisar i actualitzar aquestes Condicions Generals d'Ús en qualsevol moment i t'avisarem d'això pels mitjans habituals, però quan afectin a elements materials de la subscripció, no entraran en vigor fins a catorze (14) dies després de publicar-se.

4.4 Força major

El compliment de la totalitat o de part de les nostres obligacions podrà suspendre’s en cas que sobrevingui un cas fortuït o de força major que impedeixi o retardi el compliment. Seran considerats com a tals, com exemple però sense que aquesta llista sigui limitativa: la guerra, els motins, la insurrecció, els aldarulls socials, o les vagues de qualsevol naturalesa, entre altres.

S'informarà al Subscriptor de la concurrència, en el seu cas, de cas fortuït o força major dins els 10 dies posteriors a la seva concurrència. En el cas en què aquesta circumstància s’allargui més enllà d'un termini de 3 mesos, el client tindrà la possibilitat de resoldre la subscripció amb dret a reemborsament.

4.5 Jurisdicció i llei aplicable

L'accés i ús a la Web es regiran pel que es disposa en la legislació espanyola. Qualsevol disputa o controvèrsia entre el Suscriptor i Edicions Digitals de Premsa Local, S.L. es resoldrà pels jutjats i tribunals de la ciutat de Sabadell (Espanya) amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els correspongui.

La Comissió Europea ofereix una plataforma per a la resolució alternativa de conflictes, a la que el Subscriptor pot accedir: http://ec.europa.eu/consumers/odr/